Beter mi Beter

Bir adam, bir karıncayı ezdi. Bunu ne hayvanlar ne insanlar sezdi. Gazeteler basmadı, haberciler yazmadı. Kimse ona mezar bile kazmadı. İnsanlaşamayan beşerin,ne farkı… Devamı »

Deli

Sayfa:11 Biri:(Deliye her gün bayram!)Dedi. Gülüştüler. Birisi : (Yanlış!) Diye çıkıştı.(Aslı, Velîye her gün bayram olacak). Bakıştılar. Öteki:(Nerede o Allah delisi ki; değil… Devamı »

Tohum

SAYFA:11 Mektup,şöyle başlıyordu: Bugün, bu ayrılıktan ne kadar şikâyetçi ve ne derece üzgünsün; hakkın var. Hattâ, bu ayrılığa sebep olduğunu zannettiğin insanlara da kızgın ve… Devamı »

Mavi Defter 10

Hocasından -defterin 9’uncu sayfasındaki mektubu- alıp okuyan adam, hatâsını anlamış. Anlamış ama, anlaması gerektiği kadarını anlamış. Allah, her şeye bir ömür biçtiği gibi; her hâdisenin… Devamı »

Keşke

Sayfa:9 Adamın biri, bir zamanlar, mürşîdinin dizi dibinde tatlı günler geçirmiş. Sonra, hayat fırtınası, onu başka yerlere savurmuş. Aradan yıllar geçtikçe, o adam,… Devamı »

Av ve Avcı

  Sayfa:8 Bir kulun aşkı bile, insanda irâde bırakmazken.. o kimse, yemekten içmekten, uyumaktan bile kesilir ve sâdece sevdiğinin hayâlini düşünürken; ya hakîkî… Devamı »

Aşığın İradesi 2

Sayfa:7 Seviyorum diyenin, hakîkaten sevdiğini belgeleyen biricik delil; sevdiğinin aşkı ateşinde yanmaktır. Seviyorum diyen, fakat yanmaktan kaçan kimseyi ise düşünmek bile mümkün değildir.… Devamı »

Pervane

Sayfa:6 Ebû Leheb’i, sen, Asr-ı Saâdet’te mi kaldı sanıyorsun? Asr-ı Saâdet’i “saâdet asrı yapan” Hakk’ın Habîbi’ne tâbi olarak hayat sürmek demektir. Binekleri, o… Devamı »

Gönül Bana Dedi Ki

Sayfa:5 “Kaybetmekle bulmak arasında “aramak” diye ıstıraplı bir fiil var.” Dikkat edersen, her kaybedilen ve bilâhare bulunan şey, çok kıymetli! İnsanoğlunun yapısına tam… Devamı »

Cehennem

SAYFA:4 İmam’a, papaza; “Allah nerede? Nasıl?” gibi sualleri sorup sorup da; muhâtabını mat atiğini sanıp zevklenen zevzek Ateist! Neden aynı zekâ cevvâliyetini “içgüdü”… Devamı »

Gül Dalı

SAYFA:3 GÜL İLE BÜLBÜL Hikâyeyi bilirsin; bülbül, güldalına konup, hasret şarkıları söylerken; göğsüne batıp, orayı kanatan dikenin acısını aslâ hissetmez. İnsanlar, siz insanlar… Devamı »

Gül Ağacı

Sayfa:2 İşte, bundan dolayı, defter beni cezbetti; onu, âdetâ mukaddes bir kitapmış gibi aldım. Öpüp, başıma da götürebilirdim, ama, çevremdekilerin yadırgayacağı âşikârdı. İlk… Devamı »