Meyveli Ağaç

1
291

*’’Denizde sayısız faydalar var ama, selâmet istersen kıyıda bulursun!’’*

*’’Doğruluk, Allah’ın rızâsını çeker. Ben, doğru yolda kaybolmuş kişi görmedim.’’*

*’’Allah’ın takdiriyle biri düştü mü, dünyâ halkı onun başını çiğner. Ama elinden zenginlik ve makamın tuttuğunu gördüler mi, öve öve karşısında el bağlarlar.’’*

*’’Kâbe, hâcet kıblesi olduğu için, insanlar uzak diyarlardan, fersahlarca yürür, onu görmeye gelirler. Sana, bizim gibilere katlanmak düşer: Meyvesiz ağaca kimse taş atmaz.’’*

***