Müfti Derviş Eydür

0
311

Zikr edeyin Rabb’im seni

Mevlâ’m inleyü inleyü

Derdin ile doyur beni

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Derdinle derman bulayın

Hüsnüne hayrân olayın

Zîr ü sergerdân kalayın

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Bakmayam dünyâ âhırne

Meyl eylemeyem valsına

Ko gark olayın hasrete

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Şöyle Mecnûn eyle beni

Bilmeyeyin seni beni

Dost diyeyin dünü günü

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Yok eyle bu tenim cânım

Helâl olsun sana kanım

Göklere boyansın ünüm

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Gözlerimi giryân eyle

Ciğerimi biryân eyle

Cânım aşka kurbân eyle

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Derdinden gayrısı yokdur

Beni derdinle tut dur

Derün bana iyilikdür

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Habîb’inin şefâ’atin

Lâyık gör bana himmetin

Doldur câna muhabbetin

Mevlâ’m inleyü inleyü

 

Müftî Derviş eydür ey şâh

Kabûl et duâmı Allah

Eyle işim âh ile vâh

Mevlâ’m inleyü inleyü

Müfti Derviş

Yorum yapabilirsiniz...