Müfti Derviş Eydür

Zikr edeyin Rabb’im seni Mevlâ’m inleyü inleyü Derdin ile doyur beni Mevlâ’m inleyü inleyü Derdinle derman bulayın Hüsnüne hayrân olayın Zîr ü sergerdân… Devamı »

Müfti Derviş 3

ÇAVDAROĞLU MÜFTÎ DERVİŞ’İN TARÎKATİ Müftî Derviş’in mürşidi Elmalılı Şeyh Ümmî Sinan’dır. Antalya’nın Elmalı kazâsında yaşamış olan bir mutasavvıftır, adı Yusuf’tur.1563-1567 yılları civârında doğduğu… Devamı »

Müfti Derviş 2

Burada Müftî Derviş ile ilgili olarak bir vakfiyeden de söz etmekte yarar vardır. Bugün Gaybî’nin sülâlesinden kişilerin elinde bulunan I.Ahmed’in Çavdaroğlu âilesi için… Devamı »

Müfti Derviş Hakkında

Adı Ahmet, lakâbı Çavdaroğlu, mahlâsı Müftî Derviş’tir. Kütahya’da dünyâya gelmiştir. Doğum târihi belli değildir.1580’li yıllarda doğmuş olmalıdır. Kanûnî devrinde yaşamış olan Kalburcu Şeyhi… Devamı »