Saadetname 15

0
45

VEFÂKÂRLIK

Ey gönül! Elinden gelirse bir dost, bir arkadaş iste. Fakat bu öyle bir dost olmalı ki, uğruna canını verebilesin.

Hangi dost, dostuyla öğünür; İş başa düşünce canını dostu uğruna severek fedâ eder?

Akıllı ve içindeki düğümleri çözmüş bir dosta sâhip olan kimse ne bahtiyardır.

Ben, gönül yükünü kaldırıp hafifleten böyle bir dosta bu dünyâda bir kere olsun

rastlamadım. Sen gördünse bize de haber ver. Yoksa bu hikâyeyi kısa kes!

Bir dost bulunca onu iyi muhâfaza et; gevşeklik göstererek eteğini bırakma.

Gönlü herkesle bir olan dost insana yâr olunca, dostuna gelen her türlü zarardan nasıl rahatsız olmaz?

Dostun sevincini, kederini, yazını ve kışını anlayabilmek için yüz yıllık bir ömür daha lâzım.

Dost ve dostluk işi, boş bir şey değildir. Bağlılık ve güven, dostlukla berâber gelir.

Dostlukta çok şey var! Her dost bildiğin de dost değildir.

PAYLAŞ
Önceki İçerikMektup
Sonraki İçerikHoşgeldiniz

..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San’at Derneği’nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san’at faaliyetlerini sürdürmektedir.

Yorum yapabilirsiniz...