Seyyid Seyfullah

1
1659

NİZAMOĞLU SEYFULLAH(*)

[v. 1602 ]

Seyyid Seyfullah veya Nizamoğlu Seyfullah, 16. yüzyılda yaşamıştır. Gönül dünyamızın sırlarını, o derin duyguları coşkun bir dille ifade etmiştir. Dinî edebiyatımızda Yunus Emre tarzının en önemli temsilcilerinden sayılır. Bestelenmiş ve ilahi olarak söylenen bir çok şiiri vardır. İşte Hak aşkını, Allah sevgisini dile getiren coşkulu bir şiiri:

Ya Rabbi aşkın ver bana

Hû diyeyim yana yana

Âşık olayım ben sana

Hû diyeyim yana yana.

Koma hiç benliği bende

Varlığım yok eyle sende

Seni görüp her mekânda

Hû diyeyim yana yana.

Senden gayrısın al benden

Ayırma ben kulun senden

Sevdir bana seni candan

Hû diyeyim yana yana.

Gönlümde ağyar kalmasın

Sen’den gayrı yâr kalmasın

N’olduğum kimse bilmesin

Hû diyeyim yana yana.

Mevlâm koma beni bana

Al gönlümü senden yana

Müştak olayım ben sana

Hû diyeyim yana yana.

Seyyid Nizamoğlu kuldur

Gerek yaşat gerek öldür

Aşkınla gönlümü doldur

Hû diyeyim yana yana.

Ne yazık ki Nizamoğlu’ nun hayatı hakkında fazla bilgiye sahip değiliz. Şiirleri çok meşhur olmasına rağmen, kim bilir belki de kendi mahviyeti ve tevazuu, bilinmezlik sonucuna yol açmıştır. Seyyid Seyfullah’ın babası, Bağdat’tan İstanbul’a elip yerleşmiş Seyyid Nizam’ dır. Soyları Hz. Hüseyin’e dayanır. “Seyyid” lakapları buradan gelmektedir.

Seyyid Seyfullah Halvetiye’ nin Sinaniye kolu kurucusu olan Ümmî Sinan’ın yanında eğitim gördü ve onun halifelerinden oldu. İstanbul Silivrikapı civarındaki tekkesinde uzun süre irşadda bulundu. 1601 veya 1602′ de vefat edince bu tekkenin avlusuna defnedildi.

Onun şiirlerinde buram buram Ehli Beyt sevgisi tüter. Şu mısralar ise Peygamber sevgisinin coşup taştığı duyguları yansıtır. O Peygamber ki: “Beni anne ve babanızdan, çoluk çocuğunuzdan ve bütün insanlardan daha çok sevmedikçe , gerçek mü’min olamazsınız.” buyurur. Nizamoğlu şöyle der:

“Bağrımdaki biten başlar

Muhammed’in aşkınadır

Bu gözümden akan yaşlar

Muhammed’in aşkınadır.

Ciğerim dağladıklarım

Su gibi çağladıklarım

Her seher ağladıklarım

Muhammed’in aşkınadır.

Dahledenler devranıma

Ermediler seyranıma

Kıydığım kendi canıma

Muhammed’in aşkınadır.

Görün Seyfullah ‘ın kasdın

Sever o Allah ‘ın dostun

Sorarlarsa niçin mestsin

Muhammed’in aşkınadır. ”

Seyyid Seyfullah’ın şiirleri hem lirik/coşkulu, hem de didaktik/öğretici mahiyettedir. Yayımlanmış Divanı bulunmaktadır. Onun hayatına dair maddî çizgiler sunamıyorsak da, doyurucu şiirlerinden örnekler vereceğiz. İşte bestelenmiş bir ilâhisi:

”Mevlâm ver aşkın bana hayranın olayım senin

Bülbül gibi cemâline nalânın olayım senin.

 

Yandır beni yandır beni aşk meyine kandır beni

Sarhoş edip döndür beni mestanın olayım senin.

 

Al bende benlik kalmasın kimseler hâlim bilmesin

Nâm ü nişânım kalmasın pinhânın olayım senin.

 

Bu can kuşun sana uçur aşk meyinden bana içir

Bu tâc ü hırkadan geçir üryânın olayım senin.

 

Seyyid Nizamoğlu hocam ayırma kendüden yücem

Eğer gündüz eğer gecem mihmanın olayım senin.

***

Gönül erlerini en çok kendine çeken şey Hak aşkıdır.

Zaten bütün amaç o büyük sevgiyi yakalayabilmek, böylece O’nda fani olabilmektir. Ama onu elde edebilmek hiç de kolay değildir.Kur’ an’ın rehberliğini gözeterek o sınırsız ummana ulaşılabilir. Bu çetin macera Seyyid Seyfullah’ın dilinde şöyle ifade bulur:

Bu aşk bir bahr-i ummandır buna hadd ü kenar olmaz

Delilim sırr-ı Kur’an’dır bunu bilende ar olmaz.

Süregeldik ezelden pirim Muhammed Ali’den

Şarab-ı lâyezâliden içenlere humâr olmaz.

Eğer âşık isen yâre sakın aldanma ağyâra

Düş İbrahim gibi nâra bu gülşende yanar olmaz.

Hak ile hak olanlara kendi özün bilenlere

Dost yolunda ölenlere kan bahası dinâr olmaz.

Bak şu Mansur’ un işine halkı üşürmüş başına

Enelhakkın firâşına düşenlere tımâr olmaz.

Seyfullah sözünde mesttir şeyhinden aldığı desttir

Divânerâ kalem nisttir ne söylerse kınar olmaz.

(*)Prof.Dr.Mehmet DEMİRCİ,Gönül Dünyâmızı Aydınlatanlar,Mavi Yayıncılık-2005 İst.

1 YORUM

Yorum yapabilirsiniz...