Şikayet

0
188

Serkarîn Ali Paşa, saraya yeni girdiği günlerin birinde, Mukaddes Emânetler’in muhâfaza edildiği Hırka-i Saâdet Dâiresi’nde nöbetçiyken şu hâdiseye şâhit oluyor:

Sultan Amdülmecit, bir gün, ağlayarak ve başını duvara vurarak:

‘’—Bu adamın elinden beni kurtar!’’

Diye Hazret-i Peygamber’den yardım ve imdat istiyor.

Ve bunu yıllar sonra târihçi merhum Abdurrahman Şeref’e naklediyor.

Pâdişâhın, elinden kurtulmak istediği şahıs, Reşit Paşa’dır.

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.