Sima

0
239

‘’CANLAR, bölük bölük ordulardır; onlardan, birbirleriyle bilişenler uyuşur, uzlaşırlar. Birbirlerinden hoşlanmayanlar uyuşmazlar, uzlaşmazlar.’’

Hadis

‘’İLMİN zâhirinde kalanların bilgileri, ilâhî ilmin sütünü emdirmeyen bir ağız bağıdır.’’

Hz.Mevlânâ

HAZRET-İ Mevlânâ şöyle buyuruyor:(Cenâb-ı Hak sîmâya bildiricilik nasîb etmiştir. Onun için ârif kişinin gözü sîmâya ilişip kalmıştır.)

Aynı mevzûda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyruluyor:

‘’Sen onları yüzlerinden tanırsın.’’(Bakara,273)

‘’Â’raftakiler sîmâlarından tanıdıklarına seslenirler.’’(Â’raf,48)

‘’Onların alâmetleri yüzlerindedir, îman alâmeti yüzlerinden görünür.’’(Fetih,29)

‘’Sen de onları sîmâlarından tanırdın.’’(Muhammed,30)