Sima

0
193

‘’CANLAR, bölük bölük ordulardır; onlardan, birbirleriyle bilişenler uyuşur, uzlaşırlar. Birbirlerinden hoşlanmayanlar uyuşmazlar, uzlaşmazlar.’’

—Hadis—

 

‘’İLMİN zâhirinde kalanların bilgileri, ilâhî ilmin sütünü emdirmeyen bir ağız bağıdır.’’

—Hz.Mevlânâ—

HAZRET-İ Mevlânâ şöyle buyuruyor:(Cenâb-ı Hak sîmâya bildiricilik nasîb etmiştir. Onun için ârif kişinin gözü sîmâya ilişip kalmıştır.)

Aynı mevzûda Kur’ân-ı Kerîm’de şöyle buyruluyor:

‘’Sen onları yüzlerinden tanırsın.’’(Bakara,273)

‘’Â’raftakiler sîmâlarından tanıdıklarına seslenirler.’’(Â’raf,48)

‘’Onların alâmetleri yüzlerindedir, îman alâmeti yüzlerinden görünür.’’(Fetih,29)

‘’Sen de onları sîmâlarından tanırdın.’’(Muhammed,30)

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.