Bir kimse ne vakit Hakka’a en fazla yakındır diye sorulan bir suâle Ken’an Rifâî:
-“İnsan Allah’a ancak secde ettiği zaman en fazla yakındır. Tabi secde etmek demek, başını tavuk gibi yere vurmak değildir.
Aşık her an, bir nevi secdededir. Yâni fenadan geçip bekâ bulmuş bir zindedir. Hakk’ın esmâ ve sıfatlarında kendini fâni etmiştir. İşte secde bu secdedir, ” diye cevap verdi.

Ken’an Rifâî ve Yirminci Asrın Işığında Müslümanlık

Ken’an Rifâî