“Şazeli Hazretleri birisiyle mağarada oturuyormuş. Haydi, demiş, Allâhımızın vuslatını talep edelim…ola ki yarın kapılar açılır.
Ertesi gün mağaradan içeri bir zat girmiş ve: Bu nasıl velâyet yâ Şâzeli? Yarın ile kayıtlanacağına Allâh’a tapsana…Şâzeli Hazretleri de bu sözü duymakla tövbekâr olmuş.” Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler,