-Hakk’a vâsıl olmanın yolu nedir, diye soruldukta nefsini bırak da gel…cevâbı verilmişti. Nefis nasıl bırakılır? Bu uzun bir iş, kestirmesi nedir, Efendim?

-“Allâh’ın emrettiği vechile istikâmet üzere yürü. Bunun ışığı ve şûlesi ie aşktır.

İstikâmet üzere yürümek demek, kötü ahlaktan sıyrılıp yerine iyi huylar getirmek ve nefsinin tamâmıyla âciz olduğunı idrak edip, ancak mevcut olanın Allah olduğunu bilmektir. Yâni lâ ilâhe illallah Muhammed Resûllullah demek lâzımdır. Amma sâde söz ile değil, kendinin mevcûdatın Hak’tan ibâret olduğunu bilip muâmeleni de ona göre yapmaktır. (Hz. Ken’an Rifâî, Sohbetler, syf. 586)