Elem ve keder illâki yapılan bir hatânın bedeli midir?

(Öğrenci aktarıyor:)

“…Hocamız koluna girerek rahatsızlığını sormuş. Ayağının yanmış olduğunu ve kimbilir hangi hatâsından dolayı bu işlerin başına geldiğini söylemesi üzerine şöyle cevap vermişler:

-“Niçin böyle söylüyorsun? Bir mü’min, kırk gününü kendisine elem verecek ve üzülecek, velev cüz’i olsun keyfini kaçıracak bir hâdise bir iş olmadan geçiremez.

Hatta Ebû Bekir Efendimiz, kırkıncı gün olduğu halde böyle birşey olmadığından endişelenmekte iken koşa koşa gelen kölesinin; Yâ seydî, üzüleceğiniz bir haberim var, çok sevdiğiniz deveniz öldü, demesi üzerine Ebû Bekir Hazretleri şükran secdesine kapılıp; Yâ Rabbî sana şükür… Hiç olmazsa beni kırkıncı gün hatırladın der.”.

Zerredeki Okyanus, Ken’an Rifâî ile “kendinden kendine yolculuk, Derleyen, Gülmisal Gürsoy