Sohbetler-71

0
444

Hz. Ken’an Rifâî’ye bir kimsenin beyan ettiği mâzereti dâima hoş kabul edip büyük bir anlayışla karşıladığını söyledik:

-“Ben, beni aldatmak isteyen kimselere karşı dâimâ aldanmış gibi görünürüm. Onların da zevkini okşamak için…” diye cevap verdi.

***

Sohbetlerden bir kısım okuduk ve meclisten biri:

-Bütün bunlar cevherin cevheri…ne kıymetli ne ehemmiyetli sözler, nice kitapları devirsek bu hakîkatleri bulmamız imkânsız…dedi:

-Siz, Allah’ın bahtiyar kullarısınız. Her türlü zevk u sefâ içinde ve kaba döşeğinizde Allah size neler ihsan etmiş!

Ken’an Rifâî, Sohbetler