Sorar İsen

0
316

Din ü millet sorar isen âşıklara din ne hâcet

Âşık kişı harâb olur harâb bilmez din diyânet

 

Aşıkların gönlü gözü ma’şuk diye gitmiş olur

Ayruk sûrette ne kalır kim kı1ısar zühd”ü taat

 

Tâat kılan uçmağ için din tutmayan tamu için

Ol ikiden fâriğ olur neye benzer bu işâret

 

Her kim dostu sever ise dosttan yana gitmek gerek

İşi gücü dost olıcak cümle işten olur âzat

 

Onun gibi ma’şukânın haberini kim getirir

Cebrâil-i mürsel sığmaz şöyle olundu işâret

 

Soru hesap olmayısar dünya ahret kovana

Münker Nekir ne sorar terkolıcak cümle murat

 

Havf ü recâ gelmez onda varlık yokluk bırakana

İlm ü amel sığmaz onda ne terazi var ne sırat

 

Ol kıyâmet pazarında her bir kula baş kayısı

Yunus sen âşıklar ile hiç görmeyesin kıyâmet

Yunus Emre

————————————————————————————

Hâcet (a): Muhtaç olunan şey, gereklik

Diyânet (a): Dindarlık, dinî emirlere uyma

Fariğ (a): Boş, vazgeçmek, rahat, dinç

Âzât (f): Serbıest, hür, kurtulmuş

Havf ü recâ:Korku ve ümit

Sırat (a): Yol, cehennemin üzerinde kurulu cennete geçilen köprü

Yorum yapabilirsiniz...