Söylememek Harcısı

0
284

Söylemernek harcısı söylemeğin hasıdır

Söylerneğin harcısı gönüllerin pasıdır

 

Gönüllerin pasını ger sileyim der isen

Şol sözü söylegil kim sözün hülâsasıdır

 

Kuli’l-Hakk dedi Çalab sözü doğru diyene

Bugün yalan söyleyen erte utanasıdır

 

Cümle yaratılmışa bir göz ile bakmayan

Şer’in evliyâsıysa hakîkatte âsîdir

 

Şeriat haberini şerh ile eydem işit

Şeriat bir gemidir hakîkat deryâsıdır

 

Ol geminin tahtası her nice muhkem ise

Deniz mevci kat’ olsa tahta uşanasıdır

 

Bundan içeri haber işit eydeyin ey yâr

Hakikatin kâfiri şer’in evliyâsıdır

 

Biz tâlib-i ilmleriz aşk kitabın okuruz

Çalab müderris bize aşk hod medresedir

 

Evliyâ safâ-nazar edeli günden beri

Hâsıl oldu Yunus’a her ne ki olasıdır

Yunus Emre

 

Talib-i ilm: İIim taleb eden, öğrenci

Müderris (a): Hoca, Medresede ders okutan âlim görevli

Medrese (a): Yüksek tahsil müessesesi

Evliya (a): Veliler. Ermiş kişi -tekil olarak da kullanılır-

Safâ nazar: Temiz bakış

Harca yetme k: Kafi gelmek

Hüliâsa : Özet

Kuli’l-Hakk : Hakikatı söylemek

Erte: Yarın

Şerh : Açıklama

Mevc : Dalga

Kat: Kesme

Uşanmak: Kırılmak, parçalanmak

Yorum yapabilirsiniz...