Sözün Özü

0
202
Kubbealtı Lugatı

“Hâl olan yerde kıyl ü kaal olmaz!”

Bağdat’lı Rûhî

Rabbiniz, sizi en iyi bilendir.

Yorum yapabilirsiniz...