Sözün Özü

0
235

kar-tanesi‘’Dünyâda ettiğim gizli nesneler

Hak katında ayân olsa gerektir’’ –Karacaoğlan—

Yorum yapabilirsiniz...