Sûfiler, Yokum Diyerek Var Olurlar!

0
283

Hz. Mevlâna”Âlemde herkes nefsî nefsî der, ben ise bir hiçim, bir hiçim” diyor? Benliğini sürekli olarak besleyen günümüz insanına bu hakîkat nasıl anlamlandırılabilir? Nedir hiçlik?

Mevlânâ hiçlik felsefesi bütün sûfîlerde de vardır. Ben yokum diyerek sûfîler var olurlar. Modern insan ise ben varım dediği için aslında yok. Olmaktır esas olan. Ancak modern insana “Ne kadar sahip olursan o kadar var olursun.” telkini yapılmaktadır. Aslında yanlıştır. Modern insana varoluş dersleri vermek lazım. Varoluşun yok oluştan geçtiğini söylemek lazım. Kişinin yokum dedikçe varolacağını vurgulamak gerekir. Bu önemli bir sırdır. Mevlânâ’da da aynısı var. “Hîçî” der O. Yâni “Ben yokum” (Anadolu’nun Ruhu, Mahmut Erol Kılıç, syf. 170)sema

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.