Mektebe Başlayış

–Yüz yıl kadar önce– O devrin çocuğu dört yaşında ve dört aylık oldu mu,mektebe başlatılırdı.Tam bu yaşta mektebe başlamak uğur sayılırdı. Birkaç ay,bâzan… Devamı »

Rus Yarbayı Diyor ki-3

Gerek Erzurum ve civardaki depolardan ve Cephe’de Ermeniler’e verilmiş olan eşya, silâhlar ve malzeme, Ermeniler’in kendi malları olmayıp, başka birlikler mevcut bulunmamasından dolayı,… Devamı »

Soykırım-13

Türk târihçileri arasında, Ermeni târihini çok iyi inceleyen iki değerli ilim adamımız olarak tanınan Profesör Doktor A.Zeki Velidi Togan ve Fahreddin Kırzıoğlu’nun, üstte… Devamı »

Rus Yarbayı Diyor ki-2

(21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın İstanbul’da… Devamı »

Rus Yarbay Diyor ki

  (21 Haziran 1918 günü Batum’da Binbaşı Mehmed Sâdık’ın Türkçe tercümesini bitirdiği bu ‘’Târihçe’’,1918’de Erzurum(veya Trabzon)da basılmıştır. Tercüme baskısının aslı,1939’da Kâzım Karabekir Paşa’nın… Devamı »

Soykırım-12

Gerek Horenli Movses ve gerekse daha sonraki Ermeni târihçileri, milâttan önce 900 yılından beri bir Ermeni milletinin yeryüzünde yaşadığını ileri sürüyorlar. İlmî değeri… Devamı »

Soykırım-11

Esat URAS, Ermeni yazarların Ermeni târihi hakkındaki tesbitlerini naklediyor: Basmacıyan(11):’’Ermenistan’ın ve Ermenilerin aslı,târihi çok karanlıktır.Burası,çok eski zamanlarda Pamir yaylalarından,Hindukuş’tan gelen muhâcirler tarafından iskân… Devamı »

Tarihten Notlar-6

(…Karakin Pastırmacıyan, Erzurum’da doğmuş, İkinci Meşrutiyet döneminde Erzurum milletvekili olarak meclise girmiş, Birinci Dünya Savaşı sırasında imparatorluğa ihânet ederek Ruslar’la işbirliğine girmişti. Pastırmacıyan,… Devamı »

Soykırım-10

Esat URAS,’’Hıstoire de Peuple Armenian) isimli J.De Morgan’ın eserinden naklen şunları yazıyor: (Hepsi papaz olan bu memleket müverrihlerinin -–yâni Ermeni târihçilerin—milletlerinin aslını Kitâb-ı… Devamı »

Oyun,Aynı Oyun!

Geçmişte yaşanan Ermeni mes’elesi bilinmeden, bugün Türkiye’mizde yaşanan Kürt mes’elesini bilmenin-anlamanın ve çözüm bulmanın imkân ve ihtimâli yoktur. Çünkü Ermeni mes’elesinin seyri, âdeta… Devamı »

Tarihten Notlar-3

Yandaki fotoğraf,”Ermeni Kurtuluş Harbi”(!) isimli hayal mahsulü bir tablodur.Amerika’da yapılıp Türk yurdunun her tarafına dağıtılan pek çok benzeri resimden yalnızca bir örnek… *… Devamı »

Soykırım-9

Yandaki resim, 1915’de bir Ermeni ilkokulunda ele geçirilmiştir. Bu, Ermenilerce, Ermeni Krallığı’nın ilk hükümdarı ve kurucusu olarak gösterilen Hayk’ın tahta üzerine oyulmuş bir… Devamı »

Tarihten Notlar-2

(…Ne Oluyor Allah aşkına?Durup dururken nedir bu yaygara?Atlantik ötesinde nedendir bu fırtına?Washington’daki Türk Büyükelçisiteşhisi koymakta gecikmiyor.Amerika’da tozu dumana katan bu fırtına Avrupa’dan körüklenmiştir.Açıkça… Devamı »

Soykırım-8

Yandaki fotoğraf ‘Ermenistan Hatırası’ başlıklı bir sigara kâğıdıdır. İstanbul  Mahmutpaşa’daki Manastır Han’da ele geçirilen belgelerdendir. * Biz, Ermeni ve Ermenistan kelimeleri üzerinde biraz… Devamı »

Tarihten Notlar-1

1. (…Ahmet Rüstem Bey’in Washington Büyükelçiliği topu topu üç buçuk ay sürmüştür.Onun 24 Haziran 1914’te başlamış olan bu görevi, 9 Ekim’de Amerika’dan ayrılışıyla… Devamı »

Soykırım-7

(Din, Bizans’la Ermeniler arasındaki en büyük çatışma ve düşmanlık konusu olmuş ve asırlarca bunun kavgası sürmüştür. Çünkü dinî birliği sağlamak için girişilen çalışmalar,… Devamı »

Soykırım-6

Ermeniler’in Bizans’tan gördüğü sert ve ezici uygulamalar, Selçuklu Türkleri’nin buraları fethetmesine kadar sürmüş; din konusunda çok toleranslı davranan Türkler sâyesinde dillerini, milletlerini ve… Devamı »

Soykırım-5

5.TARİHTE ERMENİLER (Yakın târihin çizgilerine temas etmeden evvel, Ermeni kavminin, Türk Devletini ve Türk milletini nesilden nesile geçen bir kin, nefret ve intikam… Devamı »

5 metreyi aşanlar tez yıkıla!

Kâbe çevresindeki yüksek binalar büyük eleştiri alıyor. II. Selim ise 1574 tarihli fermanında kendi evi dahil 5 metreye geçen her evin yıkılmasını emrediyor.… Devamı »

Soykırım-4

Rupert Furneaux isimli Fransız yazar, Gazi Osman Paşa’nın Plevne Müdafaası’nı anlatan eserinde şöyle der: (…Plevne’deki savaş ressamlarından biri olan Irving Montagu, iki ilginç… Devamı »