Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler

0
244

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler(*)

Mehmet Demirci hocamızın hazırlayıp,yorumlar getirdiği kitapda şu başlıklar yer alıyor:

1.Menkıbe ve Kerâmet,

2. Menkıbe-Firâset,

3. Kur’an’da Hızır,

4. Hurma Kütüğünün Ağlaması,

5. Ebû Zer’in Anlayışı,

6. Hangi Pâdişahlık Daha Değerli (İbrâhim b. Edhem),

7. Hırsızın Namazı (Râbia Adeviyye),

8. Hac mı Yoksulu Gözetmek mi? (İbn-i Mübârek),

9. Sâdece Allah’tan İstemeli (Zünnûn-ı Mısrî),

10. Şükrün Tövbesi (Serîyy-i Sekatî).

11. Sabır Gösteren Aslana Biner (Harakâni Menkıbeleri),

12. Ahmed Yesevî ve Hurma,

13. Ahmed Yesevi Ve Çay,

14. Ahmed Yesevi Türbesi Ve Timur

15. Kal İşi Hâl İşi (Abdülkadir Geylâni)

16. Seyyid Ahmed Rifâî Menkıbeleri,

17. Hacı Bektaş ve Mevlânâ Menkıbesi,

18. Sarı Saltuk Menkıbeleri,

19. Sultan Veled Menkıbeleri,

20. Buğday mı Himmet mi? (Yunus Emre),

21. Hizmet mi Himmet mi?,

22. Yûnus Ve Molla Kasım,

23. Osman Gazi Menkıbeleri, 24. Hacı Bayram-II. Murad Menkıbeleri,

25. Hani Bunun Meyhânesi? (Emir Sultan),

26. Somuncu Baba ve Ulu Câmi Menkıbeleri,

27. Akşemseddin-Fâtih Menkıbeleri,

28. Her Şey Allah’ı Zikreder (Eşrefoğlu Rûmî),

29. Sünbül Efendi Ve Yavuz Selim Menkıbeleri,

30. Yavuz Selim Ve Mukaddes Emânetler,

31. Her Gördüğünü Hızır Bil (Kanuni),

32. Başını Vermeyen Şehit,

33. Evliyâ Çelebi Menkıbesi, 34. Niyâzî-i Mısrî Menkıbeleri,

35. Kadılıktan Dergâha (Aziz Mahmud Hüdâyî),

36. Ciğer Satan Kadı , 37. Pâdişâhın Rüyâsı,

38. Sultan Ahmed’in Peygamber Sevgisi,

39. Kedinin Firâseti,

40. Zehir Dede (Hırsızlıktan Dervişliğe)

(*)Prof. Dr. Mehmet DEMİRCİ, Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler ve Yorumları, Nefes yayınları, İstanbul, 2011. Telf: 0216 359 1020

Tarihi-Tasavvufi Menkıbeler

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin