Kuşlar Aldanmasın!

Hz. Süleyman zamânında bir kuş, kanadını bir sofînin kırdığından şikâyet ile Hz. Süleyman’a gelmiş. Hz. Süleyman da o kuşun şikâyetçi olduğu sofîyi huzuruna… Devamı »

Sakın

DÖRT huydan vazgeç ki, cehennem ateşi seni yakmasın. Sana dünyâda ömür zevki lâzımsa, öfke ve sertlikten dâima sakın! Eğer huyun, halkın ahlâkına uygun… Devamı »

Allahım!

HESÂBA kitâba aklım ermiyorsa, ne gam? Seni hesapla kitapla mı buldum Allahım? Hîleye hud’aya zihnim yatmıyorsa, ne zarar? Seni tuzakla kementle mi yakaladım… Devamı »

Kalp Akçe

Kardeşim! Kurtulmuşlardan olmak istiyorsan, üç şeyden yüz çevirme: Önce Allah’ın kazâsını görmek, sonra da ona can ve gönülden râzı olmak gerek. Üçüncüsü nedir… Devamı »

Niyazi Mısri

[v.1694] Çanakkale Boğazı’nın girişine 80 km mesâfedeki Limni Adası, İstanbul’un fethinden hemen sonra İmroz ve Bozcaada ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Lozan Antlaşmasına… Devamı »

Hak Veriyorum

GÜLENE ağlayana, sevene dövene, aldanana aldatana, ekene toplayana herkese hak veriyorum. Her el açana istihkakını dağıtan sen olduğun için, ey hesâbı kitâbı şaşmaz… Devamı »

Ne Bilirdim?

ÇOCUKTUM, ufacıktım, ama yüreğimde koca bir dert, koca bir acı, koca bir ateş vardı. Hüzün müydü, melâl miydi, istek miydi, hasret miydi, neydi… Devamı »

Tundan Tuna Gitmeyi

Ödenmez Borcum Var

Hikmetler 24

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt… Devamı »

Cennet Neresi?

CENNET neresi? dediler. Senin olduğun yerdir… dedim. Cehennem neresi? dediler. Senin olmadığın yerdir… diyecektim, ama diyemedim. Senin olmadığın yer yok ki… Âh, vallah… Devamı »

Hikmetler 23

Hikmet sâhiplerinin nurları sözlerinden önde yürür. Aydınlatma nerede olursa söz de oraya taşınır. * Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır.… Devamı »

Bilmeyecek misin?

GÜNEŞ bulutların kalbini delik deşik edip karanlığı yırtmak istiyor da, sen arzû istek nedir bilmeyecek misin? Yorgun gün, bir aşk telâşı ile son… Devamı »

Dört Şey

Dört şey, Hakk’ın kerâmetlerindendir.Mâdem ki benden ders alıyorsun,iyi öğren. Birincisi,sözlerinde doğruluk. İkincisi,emâneti korumaktır.Bunu iyi anla! Sonra; cömertlik, Allah’ın kerâmetlerindendir. Gözünü kötü şeylerden sakınmayı… Devamı »

Hikmetler 22

Her şey İlâhî irâdeye dayanır. O irâde ise hiçbir şeye dayanmaz. * Yoksullukların gelişi, müridlerin bayramıdır. * Yoksulluğun artmasıyla olacak kazançları başka ibâdetlerde… Devamı »

Gaybi Sun’ullah

[1615~ 1676 ] “Tac mârifet tâcıdır Sanma gayrı tâc ola Taklid ile tok olan Hakikatte aç ola. Düşe düşüp aldanma Kendin hayrete salma… Devamı »

Sustur Beni

Sustur beni, kes şu lisânı… Bir âhenk olayım, cihânın sığdığı titreyiş olayım… Elsiz ayaksız, isimsiz sıfatsız, kayıtsız vâdesiz köpürüp taşayım. Yetişmiyor bu lisan, sığmıyorum… Devamı »

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören,… Devamı »

Hikmetler 21

Kulların gizli işlerini bilen kimse eğer İlâhî merhametten pay almamışsa, onunla ahlâklanmamışsa, bu bilgisi, fitneye ve günahı kendi üzerine çekmeye sebep olur. *… Devamı »

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin… Devamı »