Sakın

DÖRT huydan vazgeç ki, cehennem ateşi seni yakmasın. Sana dünyâda ömür zevki lâzımsa, öfke ve sertlikten dâima sakın! Eğer huyun, halkın ahlâkına uygun… Devamı »

Kalp Akçe

Kardeşim! Kurtulmuşlardan olmak istiyorsan, üç şeyden yüz çevirme: Önce Allah’ın kazâsını görmek, sonra da ona can ve gönülden râzı olmak gerek. Üçüncüsü nedir… Devamı »

Dört Şey

Dört şey, Hakk’ın kerâmetlerindendir.Mâdem ki benden ders alıyorsun,iyi öğren. Birincisi,sözlerinde doğruluk. İkincisi,emâneti korumaktır.Bunu iyi anla! Sonra; cömertlik, Allah’ın kerâmetlerindendir. Gözünü kötü şeylerden sakınmayı… Devamı »

Üç Şey

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar. Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima başkalarının kusûrunu gören,… Devamı »

Beş Kimse 5 Şey

Beş kimsede beş şey bulunmaz. Bu öğüdü kendi öğütçünden dinle: Birincisi, sultanlarda dostluk yoktur. Erenlerin bu sözüne inan! Alçağa mürüvvet gözüyle bakma. Çirkin… Devamı »

Altı Şey

Cihanda altı şey işe yarar. Önce tatlı bir yemek bulasın. Hele dünyâda uygun arkadaş, sonra şefkatli bir efendi bulmak da hoş olur. Doğru… Devamı »

Düşkünlük

Kişiye hangi huylar düşkünlük getirir? Anlat dersen, bunları sana söyleyeyim: Birincisi, çağrılmadığı hâlde bir adamın sinek gibi herkesin sofrasına konması. Çağrılmadan misâfirliğe giden, halk… Devamı »

Aşıksan Eğer

Şam’da, çok yaşamış güngörmüş bir ihtiyar vardı. Tevrat okurken, Peygamber’in adına rastladı mı, ya silerdi yâhut orasını keserdi. Gene bir gün Tevrat’ı açtı; orada… Devamı »

Fatma’nın Çeyizi

Üsâme dedi ki: Peygamber, Ebûbekir’le Ömer’i çağır diye fermân etti. Ebûbekir’le Ömer huzûra gelince,Zehrâ’ya dedi ki: Haydi, sen de neyin varsa al, huzûruma getir;… Devamı »

Ey Akıl Sahibi

Ey akıl sâhibi! Dünyâda düşkünlüğe uğramamak için iki kimseden sakın. Önce kavgacı tabiatlı düşmandan, sonra da câhillerle dostluktan uzak dur! Kendini düşmandan uzaklaştırmakla… Devamı »

Ahmak

AHMAK adamın iki nişanı vardır: Çocuklarla yoldaşlık, kadınlara düşkünlük. Yavrum! Hayatta hoşnutsuzluk, insana kötü huylardan gelir. Güzel huylu olmayanı ölülerden say, o diri… Devamı »

Aç Kanadını

Birisi, bir meczûba, o coşkun ruhlu ere dünyâ işlerini nasıl görüyorsun diye sordu. O: dertle, elemle dopdolu dünya, tıpkı satranç tahtası gibi bence,… Devamı »

Ey Hürmet Ehli!

KARDEŞİM: Halkın ayıplarını yüzüne vurma ki, bir başkası da senin gizli perdeni yırtmasın! Gönlünün arzusuna göre iş yapma ki, sırtına pişmanlık yükü yüklenmeyesin. Ey… Devamı »

Altı Şey 2

Biricik yavrum, îmânın temeli altı şeydir. Can ve gönülden dinlemek istersen bunları sana söyleyeyim. Bu altı temelden üçü; Yakîn, Havf,Recâ…ötekiler de Tevekkül,Muhabbet ve Hayâ’dır. Yakîn… Devamı »

İki Soluk Arasında

Pâdişâhın biri, fakîrin birine kızdı; onu huzûrundan kovdu. Benim ülkemde, dedi, bir an bile durmana iznim yok! Eli boş derviş, pâdişâhın huzûrundan çıkıp,… Devamı »

Can Yoldaşı

Ey oğul, eğer adâlet ve ihsânından haberin varsa, dâimâ Allah’ı an. Geceyle gündüzü, O’nu anmakla geçir… Gaflette geçirme! Allah zikri, bu rûhun gıdâsı;… Devamı »

Üç Yol

Ey azîz! Şüphe yok ki kurtuluşun üç yolu vardır. Bunları sana söyleyeyim de aklında tut. Birincisi, Allah’dan korkmak, ikincisi helâl rızık aramaktır. Üçüncüsü… Devamı »

Sır Ehli Olsan

Kadının biri Kâbe’yi tavâf ederken bir adam da ona bakıyordu. Kadın dedi ki: —Sır ehli olsan, böyle bir zamanda bana nasıl bakarsın? Fakat… Devamı »

Meczubun Kilimi

Meczubun birinin bir kilimi vardı. Birisine satmaya kalktı. Adam, pek kaba, dedi; yumuşaklığı âdetâ kirpi sırtına benziyor. Ucuza aldı, yürüdü. Tam o sırada yoldan… Devamı »

Tuzaktaki Tilki

Bir tilki, seher çağı tuzağa düştü; orada avcıyı düşündü: —Avcı beni bu hâlde görürse hemen postumu soyar, dericiye satar, dedi. Kendisini ölmüş gibi… Devamı »