Niyazi Mısri

[v.1694] Çanakkale Boğazı’nın girişine 80 km mesâfedeki Limni Adası, İstanbul’un fethinden hemen sonra İmroz ve Bozcaada ile birlikte Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. Lozan Antlaşmasına… Devamı »

Gaybi Sun’ullah

[1615~ 1676 ] “Tac mârifet tâcıdır Sanma gayrı tâc ola Taklid ile tok olan Hakikatte aç ola. Düşe düşüp aldanma Kendin hayrete salma… Devamı »

İbrahim Efendi

[ 1591/1655] Gönül dünyamızı aydınlatanların ortak özelliklerinden birisi de, onların ciddî bir tasavvuf eğitiminden geçmiş olmalarıdır. Bu ise kısaca bir rûhî/mânevî oIgunlaşma dönemi… Devamı »

Hazret-i Hüdayi

[1542-1628] •Aziz Mahmud Hüdayi 1542~ 1628 yılları arasında yaşadı. Koçhisar’ da doğdu, ilk tahsilini, çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar’ da yaptı. ilim ve irfanını artırmak… Devamı »

Seyyid Seyfullah

NİZAMOĞLU SEYFULLAH(*) [v. 1602 ] Seyyid Seyfullah veya Nizamoğlu Seyfullah, 16. yüzyılda yaşamıştır. Gönül dünyamızın sırlarını, o derin duyguları coşkun bir dille ifade… Devamı »

Şemseddin Sivasi

[ 1519~ 1597 ] Asıl adı Ahmet, Tokat’ın Zile ilçesinde 1519′ da doğdu. Sivas’ a yerleşip burada tanındığı için “Sivasî” adıyla meşhur oldu.… Devamı »

Üftade Hazretleri

[ 1490~ 1580 ] • Tarihimizde bazı olgun şahsiyetler vardır ki, yazdıkları eserlerden çok, yetiştirdikleri kimseler ve devirlerindeki etkileriyle meşhurdurlar. İşte Üftade Hazretleri… Devamı »

Yahya Efendi

Evliya Çelebi Seyahatname’sinde, Beşiktaş yamaçlarındaki yemyeşil bir bölgeyi söyle tasvir eder: Burası, içine asla güneşin tesir etmediği ulu bir gölgeliktir. Çınar, söğüt, servi… Devamı »

Ümmi Sinan

Geçmişte ruh ve gönül dünyamızı zenginleştiren en önemli tasavvuf kurumlarından birisi Halvetîllik’tir. Azerbaycan menşeli olan bu yol, Anadolu ve Balkanlarda en çok yayılmış… Devamı »

Merkez Efendi

[v. 1552 ] ~ Asıl adı Kılıçoğlu Musa b. Muslihiddin olan Merkez Efendi, 15. ve 16. yüzyıllarda yaşamıştır. Gerek sağlığında gerekse vefatından sonra… Devamı »

İbrahim Gülşeni

[v. 1534 ] İbrahim Gülşeni’ nin serüveni Diyarbakır’ dan başlar, Güney ve Kuzey Azerbaycan, İran, tekrar Anadolu, Mısır, İstanbul sınırlarını içine alır. Gülşenı,… Devamı »

Sümbül Efendi

[Vefatı :1529 ] Yurdumuzun pek çok köşesinde nice rûhaniyetli semtler vardır. İstanbul’ da Koca Mustafa Paşa Külliyesi bunlardan biridir. O Koca Mustafa Paşa… Devamı »

İbrahim Tennuri

Tasavvuf düşüncesinde “rızâ” kavramı vardır. Bunu en güzel ifade eden sözlerden birisi, “Lûtfun da hoş kahrın da hoş” ifadesidir. Bu mısra’ın sahibi İbrahim… Devamı »

Eşrefzade Rumi

Cihanı hiçe saymaktır adı aşk /Döküp varlığı gitmektir adı aşk Belâ yağmur gibi gökten yağarsa / Başını ona tutmaktır adı aşk Böyle diyor… Devamı »

Akşemseddin

[1389~ 1459 ]  13. ile 16. asırlarda Anadolu bir cazibe merkezi oImuştur. Çünkü bu topraklarda yeni bir doğuş gerçekleşmektedir.Bir yandan ülkeler fethedilirken,bir yandan da… Devamı »

Çalab’ın Tahtı

Prof.Dr.Mehmet DEMİRCİ Dînin iki yönü vardır: Birincisi akıl boyutu; ikincisi duygu ve gönül boyutu. Dinlerdeki duygu boyutu daha etkilidir. İdeal olanı, akılla duygu… Devamı »

Yazıcıoğlu Mehmed

YAZICIOGLU MEHMET (*) [v. 1451] Yazıcıoğlu Mehmet, 15. yüzyılın ilk yarısında Sultan II. Murat ve Fatih devirlerinde yaşamış bir gönül eridir. Babası, devlet… Devamı »

Kaygusuz Abdal

KAYGUSUZ ABDAL [ v. 1444 ] Asıl adı Alaeddin Gaybı olan Kaygusuz’ Abdal 14. yüzyılın ortalarında Alanya’ da doğmuştur. O devirde Alanya önemli… Devamı »

Hacı Bayram Veli

[ 1351~1429] Anadolu toprakları coğrafi bakımdan kıtal’arın ,ve deniz~ lerin birleştiği bir buluşma noktası olduğu kadar, tarih içinde çeşitli kültür ve düşünce akımlarının… Devamı »

Emir Sultan

Asıl adı Muhammed Buharı’ dir. 368′ de Buhara’ da doğdu, 1429′ da Bursa’da vefat etti. Soyu Hz. Hüseyin’e dayanır. ilk hocası ve mürşidi,… Devamı »