Allahım!

HESÂBA kitâba aklım ermiyorsa, ne gam? Seni hesapla kitapla mı buldum Allahım? Hîleye hud’aya zihnim yatmıyorsa, ne zarar? Seni tuzakla kementle mi yakaladım… Devamı »

Hak Veriyorum

GÜLENE ağlayana, sevene dövene, aldanana aldatana, ekene toplayana herkese hak veriyorum. Her el açana istihkakını dağıtan sen olduğun için, ey hesâbı kitâbı şaşmaz… Devamı »

Ne Bilirdim?

ÇOCUKTUM, ufacıktım, ama yüreğimde koca bir dert, koca bir acı, koca bir ateş vardı. Hüzün müydü, melâl miydi, istek miydi, hasret miydi, neydi… Devamı »

Tundan Tuna Gitmeyi

Ödenmez Borcum Var

Cennet Neresi?

CENNET neresi? dediler. Senin olduğun yerdir… dedim. Cehennem neresi? dediler. Senin olmadığın yerdir… diyecektim, ama diyemedim. Senin olmadığın yer yok ki… Âh, vallah… Devamı »

Bilmeyecek misin?

GÜNEŞ bulutların kalbini delik deşik edip karanlığı yırtmak istiyor da, sen arzû istek nedir bilmeyecek misin? Yorgun gün, bir aşk telâşı ile son… Devamı »

Sustur Beni

Sustur beni, kes şu lisânı… Bir âhenk olayım, cihânın sığdığı titreyiş olayım… Elsiz ayaksız, isimsiz sıfatsız, kayıtsız vâdesiz köpürüp taşayım. Yetişmiyor bu lisan, sığmıyorum… Devamı »

Tövbeler Tövbesi

SENİ ölü sananlar var. Ölü mü? Tövbeler tövbesi. Dirilerden hiç kimse, şu kadına söz geçiremedi ama, o dik kafalı inadçı, bir tek işâretinle… Devamı »

Müşkülüm Var

Müşkülüm var, müşkülüm var. Ey yârânım, müşkülüm var: Ben aklımı şaşmadan, dü-âlemi aşmadan, derdlere sataşmadan bir kaybım var bulur muyum? Deyin bana bulur muyum,… Devamı »

Ah O Okçu

Nişangâhım, ben nişangâh… Gelen vurur, geçen vurur; nâdan vurur, dânâ vurur; Yâr vurur,ağyâr vurur.Neme lâzım,vuran vursun…Ah o okçu,ah o okçu..Deler Kanmaz, deşer kanmaz.… Devamı »

Gel!

(Bir gün şu hayat harmanından, senin bir savruntunla uçup gideceğim. Ama kâh sen benim peşimde, kâh ben senin izinde, kim bilir hangi diyârın… Devamı »

Akşam Oldu

(Akşam oldu. Yüreğim, varını yoğunu müsrifçe harcayan bir bahar kadar gamsız, seni bekliyor. Nerde kaldın? Nerdesin, ey gönüller fırtınası? Yaz meltemleriyle tatlı tatlı… Devamı »

Yarım Kaldı

Yarım kaldı, yarım kaldı… Gene destan yarım kaldı… Dünyâ dünyâ olacaktan, sen söyledin ben dinledim; ben söyledim, sen dinledin, biter sandım  bitirmedin, yeter… Devamı »

Karcığar İlahi

Karcığar İlahi 1

Hancı’dan

(Fecrin dudağı, yıldızları üfleyi üfleyi söndürse, zamânın ayağı, yılları çiğneyi çiğneyi geçip yürüse, sayvan sayvan bulutlar kat kat olup dürülse, bükülse, göz göz olmuş… Devamı »

Ey Tövbesini Bozan!

(Ey tövbesini bozan, yemînini unutan, mezhebinden dönen, geçmişini silen, geleceğine baş çeviren adam. Yoksa, senin de adımların onun yoluna mı düştü? Ey adını… Devamı »

Ey Yaran!

 (Ey yârân! Biliniz ki kâh şehir olurum. Kâh harâbe. Kâh hazîne olurum. Kâh vîrâne. Ben Nûh’un gemisine de bindim. Ben Süleyman’ın tahtına da çıktım.… Devamı »

Nasıl İnkar Edeyim?

(Kâh meltemlerle hârelenen sular gibi ürperip, dudak değdirecek kıyı ararım. Kâh fırtınalarla yeri göğü koparan dalga olup, didikleyecek sâhil ararım. Kâh ocağından kaçan… Devamı »