Hikmetler 24

Bir makamdan söz eden kişi, o makamı uzaktan gören biri olabileceği gibi; o makama ulaşmış birisi de olabilir. Bunu ancak basîret sâhipleri ayırt… Devamı »

Hikmetler 23

Hikmet sâhiplerinin nurları sözlerinden önde yürür. Aydınlatma nerede olursa söz de oraya taşınır. * Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır.… Devamı »

Hikmetler 22

Her şey İlâhî irâdeye dayanır. O irâde ise hiçbir şeye dayanmaz. * Yoksullukların gelişi, müridlerin bayramıdır. * Yoksulluğun artmasıyla olacak kazançları başka ibâdetlerde… Devamı »

Hikmetler 21

Kulların gizli işlerini bilen kimse eğer İlâhî merhametten pay almamışsa, onunla ahlâklanmamışsa, bu bilgisi, fitneye ve günahı kendi üzerine çekmeye sebep olur. *… Devamı »

Hikmetler 20

Bir günah işlediğinde, bunun, Rabb’ine doğru yol almanı engelleyeceğini düşünerek üzülme, umudunu kaybetme. Çünkü işlediğin bu günah, sana takdir edilen son günah olabilir.… Devamı »

Hikmetler 19

İnsanlar, iyiliğin bizzat sende olduğunu zannettikleri için seni överler. Ama sen, kendi durumunun gerçeğini bildiğin için, gene de nefsini kınamayı sürdür. * Gerçek mümin… Devamı »

Hikmetler 18

Seninle, gerçek anlamda ancak senin ayıplarını bilen sohbet eder ki, bu da Kerem Sâhibi Mevlâ’dan başkası olamaz. Sohbet ettiklerinin en hayırlısı, ona senden… Devamı »

Hikmetler 17

Dilekte bulunmak, insan için şan değildir. Şan ancak, insanın edep güzelliği ile rızıklanmasıdır. * Hiçbir şey, seni, çâresizlik kadar istememiştir. Zillet ve yoksulluk… Devamı »

Hikmetler 16

Namaz, kalpler için günah kirlerinden temizlenmek ve gayb/gizlilik kapılarının açılmasıdır. * Namaz; yakarışlar mahalli, somluklar mâdenidir. Onda, sırların alanı genişler, nurların ışıkları onda… Devamı »

Hikmetler 15

Vird’i ancak bilgisizler küçük görür.’’Vârid’’e gelince o,âhiret yurdunda da varlığını sürdürür. Vird, bu dünyânın toparlanıp gitmesiyle son bulur. Öyleyse, öncelikle özen gösterilmesi gereken,… Devamı »

Hikmetler 14

O’nun eserlerinin nurları, görünen nesneleri… Sıfatlarının nurları ise kalplerdeki sırları aydınlattı. Bunun için görünen nesnelerin nurları battı, kalp ve sırların nurları batmadı. Şöyle bir söz… Devamı »

Hikmetler 13

İki nîmet vardır ki hiçbir varlık bunların dışında kalmamıştır: Îcad ve imdat nîmetleri! * İlk olarak seni yaratmakla –îcadla–,ikinci olarak da varlığını sürdürebilmen… Devamı »

Hikmetler 12

Allah’ın seni kulluğa ehil sayması, sana ödül olarak yeter. * İtaatleri konusunda Allah’ın, onların kalplerini açması ve dostluğunu göstermesi, kullukta bulunanlara karşılık olarak yeterlidir.… Devamı »

Hikmetler 11

Kimi lûtuflar, gerçekte mahrum bırakılmanı; mahrum bırakılman da gerçekte o lûtufların sana verildiğini gösterir. * Bâzı şeylerden mahrum bırakılmak senin için anlayış –fehm… Devamı »

Hikmetler 10

Allah sana emrine uymayı rızık olarak verir, seni dünyâya karşı doygun kılarsa, zâhir ve bâtın nîmetlerini sende tamamlamış demektir. * Hakk’dan dilediğin şeylerin… Devamı »

Hikmetler 9

Her sorulana cevap vereni, her gördüğünü anlatanı, her bildiğini söyleyeni görürsen onun bilgisizliğini anla! * Âhiret evi, mümin kulları mükâfatlandırmak için yaratılmıştır. Çünkü… Devamı »

Hikmetler 8

8. Edebe aykırı davranışının cezâsı geciktirilince,’’Eğer bu çirkin bir davranış olsaydı yardım kesilirdi ve Allah’ın rahmetinden uzaklaştırılırdım’’ demesi, mürîdin bilgisizliğindendir. Oysa yardım, bilinmeyen… Devamı »

Hikmetler 7

Alçaklık ağacının dalları ancak tamah çekirdeğinden boy atar. Hiçbir şey, seni, kuruntuların kadar sürüklememiştir. Sâhip olmayı şiddetle istediğin şeylerin esîri, istemediğin şeylere karşı ise… Devamı »

Hikmetler 6

Hakk’tan başkasından himmet dileme. Çünkü dilekler Kerîm olandan başkasına ulaşamaz. Hakk’ın gidereceği bir ihtiyâcın için başkasına dilekte bulunma. O’nun senin için vermediğini başkası nasıl… Devamı »

Hikmetler 5

Hakk perdelenmiş değildir. Göremiyorsan, perdelenmiş olan sensin demektir. Eğer bir şey perdelemiş olsaydı, O’nu örtmüş olurdu. Birşeyi örtmek onu kuşatmak, kuşatmaksa hâkim ve kahir olmak demektir.… Devamı »