Üç Şey

0
227

Dünyâda üç şeyi âdet edinenler, cihanda bahtiyar ve tâlihli olurlar.

Başa kakmadan hayır işleyen, kendini Allah’ın rahmetine lâyık kılar. Dâima

başkalarının kusûrunu gören, bir gün rüsvaylık içinde ağız açamaz olur. Her kimi

uygunsuz yolda görürsen başını doğru yola çevirmeye bak ki sevap kazanasın.

Zahmet ve meşakkatini halktan uzak tut. Sakın kimseye angarya yükleme.

Yorum yapabilirsiniz...

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.