Üç Yoldaş

0
245

(Sana üç yoldaş vardır;

Biri dostlarındır, öbürü malın mülkün. Üçüncüsü ise iyi işlerdir ve bu vefâlıdır.

Mal, seninle berâber gelmez, evden dışarı bile çıkmaz.

Dost gelir, gelir ama mezar başına kadar. Ölüm gününde dost, sana hâl diliyle der ki:

‘‘Sana buraya kadar yoldaşım, bundan öteye gidemem. Mezarının başında bir zaman dururum.”

Fakat yaptığın işler vefâkârdır; onlara sarıl ki onlar mezarın içine kadar seninle gelirler.)

Hz.MEVLÂNÂ