1 Kasım 2011 târihi, büyük şâir ve mütefekkir Yahyâ Kemal Beyatlı’nın vefâtının 54’üncü yıldönümüydü. Kendisini rahmetle ve minnetle anıyoruz.

RİNDLERİN HAYÂTI

Ba’zan kader,gelen bora hâlinde,zorludur;

Dağlar nasıl bakarsa siyâh ufka öyle bak.

Ba’zan da cevreden nice bir âdem oğludur,

Görmek değil düşünmeğe bîgâne kal! Bırak!

Dindar adam tevekkülü,rikkatle,herkese

Îsâ’yı çarmıhında,uzaktan hatırlatır.

Bir arslan esniyor gibi engin vakar ise

Rind’in belâya karşı kayıdsızlığındadır.

Yahya Kemal Beyatlı