Yeğdir

0
214

“’Gönül yapmak halilim Kâ’be bünyâd etmekden yeğdir

Dil-i mahzûnu şâdetmek kul azâd etmekden yeğdir’’

Hacı Bayram-ı Velî

“Ey dostum! Bir gönül yapmak bir Kâbe yapmaktan üstündür. Hüzünlü bir gönlü mutlu kılmak da bir kulu özgür kılmaktan üstündür.”