Ahmedcik

Kendisini ‘’Ahmedcik’’ diye isimlendiriyor. ‘’Ahmedcik!’’ Bu isimle âdetâ yetimliğinin derecesini bildiriyor bize. Tevâzuu, hangi çapta yetim olduğunun belgesi! ‘’Nasîhatlerimle amel et, beni adamdan sayma!’’… Devamı »

Kabukta Kalmak

Bir karı-koca düşünelim… Bunlar, sayısız defâ berâber oluyorlar. Neden? Çok tuhaf gibi gelen bu sual, bana göre hiç de tuhaf değil! Zîra karşılıklı… Devamı »

Kabukta Kalmak 1

Erkek ve dişinin karşılıklı olarak birbirlerinde görüp seyretmeleri gereken güzellik, aslî yapılarında gizli bulunan güzelliktir. Her insan, buna meyilli olarak yaratılmıştır; bu istek,… Devamı »

İki Yarım

Erkek, dişinin yetimi ve zebûnu! Dişinin, erkek karşısındaki gerçek tavrı da aynı. Bu durumda, ne erkek dişiden ve ne de dişi erkekten ayrı… Devamı »

Yetimlik Damarı

Yetimlerin en büyük özelliği, fukarâlıktır.Kendi varlıklarından, benlikten yana fakirlerin fakîridirler. Bu, onlarca mûteber olan şeylerin başında gelir. ‘’El-fakru Fahri’’den beri hep bu, böyledir.  Onlar, zenginliği… Devamı »

Mürit ve Murat

Mürîdin,murâdına olan iştiyâkı,onun yetimliğinin beratıdır. Mürîdin murâdı,mürşîdidir ve ona duyduğu iştiyak alevi;sevgi ve bilgi ormanından topladığı çalı çırpıyla uyanan ateş çapındadır.Eteğine topladığı çalı çırpı… Devamı »

Yırt Şu Zarfı!

Terâzi yetim, kantar yetim… Bütün ölçü birimleri, yetim! Her biri, hayâtını bir tek şeye harcamakta; doğruyu, gerçeği ortaya çıkarmaya. Ayna da yetim! Mevcudu göstermeye,… Devamı »

Solumak

Hayat, hakîkatin yetimi… Hayâtın yetimi de, nefes! Ölünün nefes alıp vermesi eğer söz konusu değilse, dirilik, ancak nefesle kaim. O hâlde, ‘’Dâimâ Diri’’… Devamı »

Ceset ve Ruh

Hazret-i Ebûbekir de zengindi, Hazret-i Hatice de… Zenginliklerine galebe çalan bir tarafları daha vardı ki; ikisi de ‘’ezel yetimi’’ idi. Yetimler Yurdu’nda ‘’kalp’’ sayılan… Devamı »

Sakın Alınma

‘’Mağaradaki İkinin’’biri, Hazret-i Yetim’in mübârek başı dizinde olmak üzere tetikte bekliyordu. Tetikteydi zira mağaradaki bütün yılan deliklerini kendi elbisesinden yırttığı çaputlarla tıkamış; son… Devamı »

Ahh!

İsimlerinin baş harflerinden cihâna dipdiri bir feryat bırakan peş peşe üç diriydi onlar; Bir baba,iki oğul..Ali’den (A),Hasan’dan ve Hüseyin’den birer (H)! Onlar, bir şimşek gibi çakıp;… Devamı »

Can Yetimi

4. Bir gün, Hazret-i Yetim, mübârek kılıcını Hayder-i Kerrâr’a verdi;’’ cihâdın mübârek olsun!’’ der gibiydi. Hayder-i Kerrar’daki ‘’kerrar’’ın mânâsına tam uymak için; O da mübârek… Devamı »

Toprağın Babası

Adı,Ebû Türab’dı ;’’Toprağın babası’’ydı..ama ‘’yetim’’di işte! Yetimliği , belki biraz da babası Ebû Tâlip’den geliyordu. O’nun gibi ‘’babalı yetim’’ öyle çok ki.. Ve… Devamı »

Yetim

Rivâyet olunan odur ki gerçek âşık, yetimdir. O,dâimâ ağlar. Kopup geldiği vatanın hasretiyle öyle yanar öyle yanar ki; hiçbir şeyle avunup tesellî bulamaz.’’Gönül’’… Devamı »