Sefer-25

Bir İlâhî kelâmda şöyle buyruluyor: (Kulum bana, en çok nâfile ibâdetlerle ulaşır.) Rifâî Hazretleri,/Hâletü Ehl’il Hakîkat-i Maallah/ isimli eserinde buyurur ki:  (Peygamberimiz şöyle… Devamı »

Sefer-24

  Bu yolu nasıl yürüyeceğiz? Bize verilen akıl nîmetini, nasıl kullanacağız? Söz konusu  yolculuğu yapmaya mecbur muyuz? Neden? Bu ve benzeri suallerin cevâbını… Devamı »

Sefer – 23

 ‘’Seyahat ediniz, su aktığı sürece iyidir, durursa kokar.’’ -Bişr-i Hafî-   Yolculuk yâhut ‘’sefer’’ nedir?  İlhan Ayverdi, bu mühim husûsu şöyle özetliyor: (…Evet…Dünyâya… Devamı »

Sefer-22

‘’Eğer Hakk’a karşı tam irfan sâhibi olabilseniz, o irfandan sonra cehle, bilgisizliğe yer olmadığını anlardınız. Dağlar, duânızla yerinden oynardı.’’ —Hadis— * İnsan, bir konunun câhili olabilir ve bu cehli… Devamı »

Sefer 21

‘’Ne dünyâdan safâ bulduk ne ehlinden recâmız var Ne dergâh-ı Hudâ’dan mâdâ bir ilticâmız var’’ –Nef’î—  Evliyâların, ermişlerin yolundan yürümeye çalışan tertemiz insanlarımızın… Devamı »

Sefer 20

‘’Ne bilsin lezzet-i fakr u fenâyı mal u câh ehli Bu zevki gel kanaat köşesinde merd-i Hak’dan sor’’ –Dürrî— Hasan Basri Hazretleri yolculuk… Devamı »

Sefer 19

‘’Saklı sırra insan bir örtüdür; içte olan dışa vurur. Hayır ise hayır, şer ise şer!’’ —Hadis— PAKİSTAN’LI şâir ve Türk dostu Muhammed İkbâl,… Devamı »

Sefer 18

‘’Meclislerinizde iyi insanları anın; çünkü onlar zikredilince rahmet yağar.’’ —Hadis— (Şahâbeddin Sühreverdî, Bağdat’dan Konya’ya geldiği günlerde Seyyid Burhâneddîn’i ziyâret etmek istedi. Huzûruna girdiğinde, Seyyid toprağa… Devamı »

Sefer 17

‘’AKIL insana insâfı kullanmak için verilmiştir.’’ Bu yeni(!) din modelinin gün geçtikçe revaç bulması ve toplumda yaygınlaşması ise cehâletin kolay bir iş olmasından, cehâleti… Devamı »

Sefer 16

‘’Hakk’ı bilmek farz, dünyânın dedikodusu ise mekruhtur.’’ —Sâmiha AYVERDİ— Bugünkü toplum uyuşturucudan, tecâvüzden, cinâyet ve intiharlardan yana büyük problemler yaşamakta, her türlü ahlâk bozukluğu… Devamı »

Sefer 15

‘’Cenâb-ı Hakk’ın taleb ettiği kul, kalb-i selîm sâhibi olan kuldur. Gönlü berrak su gibi gıll-ü-gıştan, kin ve nefretten, kötü zanlardan arınmıştır.’’ —İlhan AYVERDİ— Günümüzde Müslümanlığa,… Devamı »

Sefer 14

‘’Çirkinin en çirkini Cimri sûfîdir.’’ –Ruzbârî–  Hazret-i Mevlânâ buyurur ki: (Yüce Yaratan, Melekleri yarattı, onlara akıl verdi; hayvanları yarattı, onlara şehveti verdi. İnsanlara… Devamı »

Sefer 13

‘’Ne sâl iledir ne mâl iledir Beyim ululuk kemâl iledir’’ –Esad M.Paşa— Hani, Ken’an Rifâî Hazretleri: –‘’Resûlullah Efendimiz birgün ashâbiyle bir yerden geçerken,… Devamı »

Sefer 12

‘’Er elin aldınısa, ere gönül verdin ise İkrâr ile geldin ise, pes ere inkâr gerekmez. Kendi bilişiyle kişi, hiç irişe mi menzile Allah’a… Devamı »

Sefer 11

(Haram maldan sadaka veren ve hayrat yapan kimse; pis elbiseyi kanla ve idrarla temizlemek isteyen kişiye benzer ki, bu yolla elbise daha da pis hâle gelir.) –Süfyân-ı… Devamı »

Sefer 10

‘’El tutuşup gidelim Hak’dan yana ive ive Aldamasın bizi bunda işbu ağ u kareler’’ –Eşrefzâde Rûmî— * Neden,’’el tutuşup’’ gidelim ve kiminle ‘’el… Devamı »

Sefer 9

‘’Ey lâ mekânım, seni ben çok aradım, çok Sînemde nihân olducağın tâ bilinince!’’ -?- Hazret-i Ali, bir şiirinde şu hakîkati dile getiriyor: ‘’Devâüke… Devamı »

Sefer 8

‘’Sen hayvanı geçmeden, insanı arzularsın!’’ –Niyâzi Mısrî Hz.— Peki, ya insan? İnsan da, bir gerçek insan aramalı, sonra O’na uymalı ve evinin yolunu… Devamı »

Sefer 7

‘’Fikir, sevaplarını ve günahlarını sana gösteren bir aynadır.’’ -Hasan Basrî Hz.- Hazret-i Mevlânâ, bizi îkaz ediyor:(İnsana, kol-kanat, akıldır. Adamın aklı olmazsa kendisine başka bir aklı kılavuz… Devamı »

Sefer 6

‘’Derviş dedikleri hırka ile tâc değil, Gönlün derviş eyleyen hırkaya muhtaç değil’’ –Yûnus— (Peygamberlerin izini izliyorsan, yola düş; halkın bütün kınamalarını hava say!… Devamı »