Cuma, Temmuz 19, 2019
Ana Sayfa Ana Sayfa

Ana Sayfa

Hz. Ken’an Rifâî’nin Hakk’a yürüyüşü

Zamanımızın büyük alimlerinden, mutasavvıflarından Hz. Ken'an Rifâî'nin Hakk'a yürüyüşünün yıldönümünde (1867-1950) kendilerini hayırla ve rahmetle yad ediyoruz. ÇalışmakDinde gevşeklik...

Bugün 21 Ramazan

"Affınla azabından,lûtfunla gazabından, seninle senden,sana sığınırım Yâ Rabbi!..." (Sohbetler) * (Biz ne isteriz de sen vermezsin?..Senin için güçlük yok,nur ve zulmet,akşam ve sabah da yok…Yâ Rabbî bizden...

Sohbetler-71

''Ey dünya, Cenâb-ı Hak buyuruyor ki: (Bana hizmet edene sen de hizmet et, sana hizmet edeni de sen istihdam et!)'' Hazret-i Ahmed'er-Rifâî Hz. Ken'an Rifâî'ye bir...

Mânâ

(..."insan" nâmına hak kazanmak için mânâ hudûduna yaklaşmak lâzım, belki de elzem!(...) Mark Orel ne güzel söyler: "Rabbânî kuvvetlerden istimdâd etmeden hiçbir işi hayra...

Kanunî Andon(*)

(…Ne yazık ki bugün Türk Mûsıkîsi kendi kendini yenilemek hevesiyle bir kakafoninin pençesine düşmüştür. Derinlere kök salmış gerçek sanatlar yeni bir yola...