Acaba

0
29

Sultan Dördüncü Mehmet, Avusturya seferine çıkan Ordu’yu Hümâyunu Belgrat’tan yolcu etmiş ve bu şehirde Sancak-ı Şerîf’i Vezîriâzam ve Serdâr-ı Ekrem Merzifonlu Kara Mustafa Paşa’ya törenle vermişti.

Pâdişah, bu seferin nereye kadar uzayacağını bilmiyordu. Viyana’ya gidileceğinden ise hiç haberi yoktu.

Günlerden sonra gelen bir telhisten –Sadrâzamın Pâdişâha arz ettiği yazının özeti- Orduyu Hümâyun’un Viyana üzerine yürüdüğünü öğrenmiş ve canı çok sıkılmıştı. Yazıyı getiren kimseye:
‘’—Paşa saygısızlık eder… Biz seferin Yanıkkale ve Kamorun’un fethine dâir olacağını bilirdik. Önceden bilgimiz olsaydı rızâ vermezdik’’, demişti.

Acaba Dördüncü Mehmet, Viyana bozgununun hezimetle sonuçlanacağını biliyor muydu?