Aceb Ne

0
225

Aceb ne nesnedir bu dert ile firak bana

Canımı sarhoş eyledi aşk ağı vü tiryak bana

Kimin kim renci var ise derdine derman istesin

Kesti benim bu rencimi derman oldu bu dert bana

Aşk oduna yan der isen gönüllere gir der isen

Karanûlar aydın ola ne kandil ü çırak bana

Gökten inen dört kitabı günde bin kez ,okur isen

Erenlere münkir isen didar ırak senden yana

Miskin Yunus erenlere tekebbür olma toprak ol

Topraktan biter küllisi gülistandır toprak bana

Yunus Emre

———————————

Aceb (a): Acaba

Tiryak (a): Panzehir, afyon

Renc (f) Sıkıntı, illet

Od (f): Ateş.

Karanû: Karanlik

Çırak, çerağ: Meşale, mum, aydınlık veren şey

Erenler: Ermişler, veliler, Allah dostları

Münkir (a): İnkar eden, kâfir

Dîdâr (f): Güzel yüz, buluşmak. Tasavvufta Allah’ın cemâli

Tekebbür (a): . Kibirlenmek, büyüklük göstermek

Küll’i (a): Bütün