Acep Acep Ne Nesnedir-Yunus Emre

0
266

Acep acep ne nesnedir bu dert ile firak bana?
Canımı sarhoş eyledi aşk ağısı tiryak bana.

Kimin ki renci var ise derdine derman istesin,
Kesti benim bu rencimi derman oldu bu dert bana.

Aşk oduna yan der isen, gönüllere gir der isen,
Karanlıklar aydın ola, ne kandil ne çerak bana.

Gökten inen dört kitabı günde bin kez okur isen,
Erenlere münkir isen, didar ırak senden yana.

Miskin Yunus, erenlere tekebbür olma, toprak ol,
Topraktan biter tamamı, gülistanı toprak bana.

Yunus Emre


(Şiirin aslı)

Aceb aceb ne nesnedür bu derdile firâk bana
Cânumı serhoş eyledi ışk agusı tiryâk bana

Kimün ki renci varısa derdine dermân istesün
Kesdi benüm bu rencümi dermân oldı bu derd bana

Işk odına yan dirisen gönüllere gir dirisen
Karanular aydın ola ne kandîl ü çerâk bana

Gökden inen dört kitâbı günde bin kez okurısan
Erenlere münkirisen dîdâr ırak senden yana

Miskîn Yûnus erenlere tekebbür olma toprak ol
Toprakda biter küllîsi gülistânı toprak bana

Yunus Emre

Aceb (a): Acaba
Tiryak (a): Panzehir, afyon
Renc (f) Sıkıntı, illet
Od (f): Ateş.
Karanû: Karanlik
Çırak, çerağ: Meşale, mum, aydınlık veren şey
Erenler: Ermişler, veliler, Allah dostları
Münkir (a): İnkar eden, kâfir
Dîdâr (f): Güzel yüz, buluşmak. Tasavvufta Allah’ın cemâli
Tekebbür (a): . Kibirlenmek, büyüklük göstermek
Küll’i (a): Bütün