Perşembe, Temmuz 18, 2024

Âdem- Ken’an Rifâî Hz.

Menba’-ı vahşettir insan āciz ü bî-iktidār

Birbirin boğazlayıp kanın içer bi’l-iftihār

(İnsan; āciz ve iktidārsız bir varlık olduğuna bakmayan bir vahşet kaynağıdır; birbirlerini boğazlayıp kanını öğünerek içer.)

Kesseler hayvānı, bir hayvan yanında şüphesiz

Hayvan hayvanken olur gördükde hâli bî-karar

(Bir hayvanın yanında bir başka hayvanı kesseler, hayvan bile bu durumdan kendini kaybeder.)

Bir siyāset meydanında asılan hem-cinsini

Seyr için dört gözle insan vakte eyler intizar

(Siyāset meydanlarında hem-cinslerinin asıldığını görmek zevki için vakti dört gözle bekler.)

Parçalar ihvānının kalbin belâ tîğiyle, der:

İşte ettim hamdü-lillâh düşmanımdan ahz-i sâr

(Parçalar kardeşinin kalbini belâ  kılıcıyla ce şöyle der: ‘Düşmanımdan intikam aldım ve bunun için de işte  hamd ettim.)

Hānümânın söndürür hafiyyelikle hîlekâr

Olmak ister hizmetiyle sāhib-i izz ü vakur

(Ev ocak söndürür hilekâr hafiyeliğiyle ve bu hizmetiyle (!) de izzet ve vakār sāhibi olmak ister.)

Zulm ü sirkat, kibr ü gıybet, küfr ü isyāndır, bütün

Eyleyen insānı rüsvā ākıbet mahkûm-i nār

(Zulüm ve hırsızlık, kibir ve dedikodu, küfür ve isyāndır; bunların bütünü. Bunları yapan insanların sonu; ateşe mahkûmiyet ve rezil olmaktır.)

Hiç sezā mı böyle bir mahlûka Ādem koymak ad

Böyle alçak zümreden insan demādem eyler ār

(Böyle kimselere ‘insan’ demek hiç yakışır mı? Böyle alçak zümreden insan hep utanır.)

Nefs-i emmāreyi şeytan aldatıp dünyā ile

Kalmamış korku Hudâ’dan, āhirete yok i’tibār

(Nefsin en aşağı derecesindekileri, şeytan dünyā ile aldatıp Allah’dan korkmaz ve āhirete inanmaz hâle getirmiş.)

Ken’an Rifâî Hz., İlâhiyat-ı Ken’an, Hazırlayanlar: Yusuf Ömürlü, Dinçer Dalkılıç, 1988: 167.s.

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

Hicrî Yeni Yıl

Bayram, Nasıl Bayram Olur?

HAC

error: Muhtevâ korumalıdır!