Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu

0
247

GÜFTE : Ken’an RİFÂÎ Hz.
BESTE : Rıza Tekin UĞUREL

Ağlamakla tayyedersin menzil-i maksûdunu
Gözyaşından abdest al da gözle gör mâbûdunu!
Benliğin dâvâsını terkeyle, gafletten çekil,
Âşık ol Ken’an dilersen görmeğe mâşûkunu!

İlâhiyât-ı Ken’ân, ilâhî ve manzûmeler, İst.2013