Akıl Ermez ki

0
31

“Yakup Aleyhisselâm, dayısı Laba’nın kızının çeyizine karşılık, bir süre dayısının koyunlarını güder. Şöyle bir akit yaparlar: Koyunların doğacak kuzuları ortak olacak; esmer olan kuzular Yâkub’un beyaz olan kuzular da dayısının sayılacaktı.

O zaman Yâkub, ağaç dallarını alıp, yarı uzunluğa kadar soymaya başladı; diğer yarısını soymadan bıraktı. Neden sonra, onları, dişi koyunların koça geldikleri dönemde sulaktaki suyun içine atıyordu. Böylece, doğan kuzuların yarısı esmer, yarısı da beyaz doğuyordu.

Bir fizyonomi uzmanı, anne-babası beyaz olan zenci bir çocuğu götürdüklerini anlatıyorlar. Karakteristik belirtilerini inceledikten sonra, (doktor) çocuğun hakîkaten bu ana babadan olduğunu tesbit etti. O zaman, eşlerin birleştikleri yeri görmek istedi. Onu, evlerindeki yatak odasına götürdüler. Kadının yattığı yere paralel olarak duvarda bir zenci resmi görünce babaya:

“İşte bu resim sebebiyle senin böyle bir oğlun oldu.” dedi.(*)

(*)Güvercin Gerdanlığı-İbn Hazm