Alâmetler

0
228

“AKILLI olmanın alâmetleri şunlardır:

1-Darlık zamânında sabır

2-Genişlikte tevâzû sâhibi olmak

3-Orta halli olmak… Duruma uygun olanı tercîh etmek

4-Bâkî olan Yüce Allah’ı taleb etmek.

 

İRFAN sâhibi olmanın alâmetleri şunlardır:

1-İçinde bulunduğu hâl âlemini gizlemek,

2-Doğru söz zöylemek,

3-Boş emellerden kurtulmak.

ASIL er odur ki, şeyhi onunla:

—Böyle bir mürîdim var… Diye övüne…

Şeyhi ile övünen kimse, anlatıldığı gibi olmayınca, bu övünmenin mânâsı yoktur.

BU tarîkat, babadan ve dededen mîras olarak gelmez.

Zîra bu tarîkat, amel ve ciddî bir çalışma yoludur.

Bir de, ilâhî sınırlara yaklaşınca durmak…

Bir de, gözyaşlarının yanaklardan akıtılması…

Bir de, Allâh u Teâlâ’ya karşı, iyi edep sâhibi olmak.”

Ahmed-er Rifâî Hz.