”Allah’ın Gölgesi”(!)

0
100

Sultan İbrâhim’in etrafındaki bâzı adamlar ikiyüzlü ve yalancılıkta tiksinilecek boyuttaydı. Bir gün Sultan İbrâhim, Sadrâzam Sultanzâde Mehmed Paşa’ya:

“—Mehmed, senden önceki sadrâzamlar bâzen bana îtiraz ederler, bu iş uygun değildir, derlerdi. Senden hiçbir îtiraz işitmedim. Sebebi nedür?”

Deyince, sadrâzam tam bir yalancılıkla:

“—Aman hünkârım, siz yeryüzünde Allah’ın gölgesisiniz. Aklınıza gelenler ilhâmı rabbânîdır. Söz ve davranışlarınız hatâ değildir ve sizden de değildir ki îtiraz edeyim. Görünüşte mâkul veya uygun olmayan bâzı söz ve davranışlar meydana gelse bile onların altında bâzı gizli hikmetler vardır ki onları biz kulların anlayamayız.”

Cevâbını vermişti.