Perşembe, Temmuz 18, 2024
Ana SayfaAbide Şahsiyetler-2Yûnus EmreAşk Eteğin Tutmak Gerek-Yunus Emre

Aşk Eteğin Tutmak Gerek-Yunus Emre

AŞK ETEĞİN TUTMAK GEREK

Aşk eteğin tutmak gerek akıbet zeval olmaya,
Aşkdan bir elif okuyan kimseden sual olmaya.

Aşk dediğin bilir isen, aşka gönül verir isen,
Aşk yoluna mal nedir ki, can dahi muhal olmaya.

Asilzadeler nişanın, eğer bilmek diler isen,
Her sözünün manası var, sözü sebüksal olmaya.

Ariflerden nişan budur, her gönülde hazır ola,
Kendini teslim eyleye, sözde kilükal olmaya.

Görmez misin sen arıyı, her bir çiçekten bal eder,
Sinek ile pervanenin yuvasında bal olmaya.

Eğer gevher ister isen, hizmet eyle ariflere,
Cahil bin söyler ise manada miskal olmaya.

Miskin Yunus, zehrikatil aşk elinden tiryak olur,
İlm ve amel, züht ve taat, pes aşksız helal olmaya.

Yunus Emre

(Şiirin aslı)

‘Işk etegin tutmak gerek ‘âkıbet zevâl olmaya
‘Işkdan bir elif okıyan kimseden su’âl olmaya

‘Işk didügün bilürisen ‘ışka gönül virürisen
‘Işk yolına mâl ne olur cân dahı muhâl olmaya

Âsil-zâdeler nişânın eger bilmek dilerisen
Her sözinün ma’nîsi var sözi sebük sal olmaya

‘Âriflerden nişân budur her gönülde hâzır ola
Kendüyi teslîm eyleye sözde kîl ü kâl olmaya

Görmez misin sen aruyı her bir çiçekden bal ider
Sinegile pervânenün yuvasında bal olmaya

Eger güher isterisen hıdmet eyle ‘âriflere
Câhil bin söz söylerise ma’nîde miskâl olmaya

Miskîn Yûnus zehr-i kâtil ‘ışk elinden tiryâk olur
‘İlm ü ‘amel zühd ü tâ’at pes ‘ışksuz helâl olmaya

Yunus Emre

Akıbet (61.) : Son, bitim, sonuç
Zevc l (a) : Zail olma, sona erme
Zehr-i katil : Öldüren zehir
Tiryâk (61.) : Panzehir,’ zehirlenmeye ve bazı hastalıklara karşı kullanınan macun” afyon
Vebal (61.) : Suç, günah
Arif (a); : Bilen, bilgi sahibi, irfan sahibi
Kıyl ükâl (f) : Dedi kodu
Dürr ü cevher (f) : İnci ve mücevher, kıymetli taşlar
Miskal(A) : Bir buçuk dirhem, ağırlık ölçüsü
Biçare (i) : Çaresiz
Amel (a) : İş, dini emirleri yerine getirme, ibadet
Zühd (61.) : Kaçınmak, dinde şüpheli şeylerden kaçınmak
Bes (i) : Yeter, kafi
Helal(a) : Dinen yasak olma­yan

Rıza Tekin UĞUREL
Rıza Tekin UĞURELhttps://www.dertlidolap.com
..1987 yılında kurulan Kütahya Aydınlar Ocağı Derne­ği başkanlığını uzun yıllar yürüten Uğurel, hâlen (KÜMAKSAD) Kütahya Mevlânâ Araştırma Kültür San'at Derneği'nin de başkanı olarak mûsikî, kültür ve san'at faaliyetlerini sürdürmektedir.
Benzer Yazılar
- Advertisment -

Popüler Yazılar

error: Muhtevâ korumalıdır!