Aşk İmamdır Bize

0
337

Aşk imamdır bize gönül cemaat

Kıblemiz dost yüzü daimdir salât

Dost yüzün göricek şirk yağmalandı

Anınçün kapıda kaldı şeriat

Gönül secde kılar dost mihrâbında

Yüzün yere vurup kılar münâcat

Münâcat gibi vakt olmaz arada

Kim ola dost ile bu demde halvet

Şeriat eydür sakın şartı bırakma

Şart ol kişiye kim ede hiyânet

Erenler nefesi devletli rumuz

Onunla fitneden olduk selâmet

“Beli” kavlin dedik evvelki demde

Henüz bir demdir ol vakt ü bu saat

Derildi beşirniz bir vakte geldi

Beşi bir eyleyip kim kıla tâat,

Biz kimse dinine hilâf demeziz

Din tamam olıcak doğar muhabbet

Doğruluk bekleyen dost kapısında

Gümansız ol olur İlâhî devlet

Yunus ol kapıda kemine kuldur

Ezelden ebede dektir bu izzet

Yûnus Emre

——————————————–

Cemaat (a):’ Toplananlar, bir araya gelip ibadet edenler

Kıble (a): Namazda’ yöneIilen taraf, başvurulan kapı

Salât: Namaz

Şirk (a): Allah’a ortak koşma

Mihrab (a): Namazda imamın durduğu Kıbleye karşı oyuk yer.

Münâcâ.t (a): Yalvarma, dua etme

Halvet (a): Yalnız kalma, tenhaya çekilme

Belî:: Evet

Rumuz : İşaretler, remizler, anlamı gizli olan şeyler

Fitne (a): Ayartma, hile, imtihan, bela

Kavl, kavil (a): Söz

Dem (f): Vakit, zaman, nefes

Derilmek: Düzenlenmek

Hilaf : Aksi, karşı, karşıt

Muhabbet (a): Sevgi

Güman (f): Şüphe, zan

Kem’ine (f): Aciz, en aşağı, değersiz