Aynı Kaval

0
235

*İnsan, vaktinin kıymetini, en fazla birisini beklerken anlıyor.

*Mûsıkî, şiirin ifâde edemediği hissiyâtı ifâde eden şiirdir.

*Yüksek makamlar, ancak hafif başları döndürür.

*Tâlih, korkakları korkutur, cesurlara cesâret verir.

*Her politikacının çaldığı, dikkat ediyorum, aşağı – yukarı hep aynı kavaldır.

Cenap Şahâbettin