Bakıra Kulum Ben!

0
242

Ebedîlik yolunda öldürülenleri,
Fakat, canları diri olanları gör;
Genç Mansur gibi,
Râzılık darağacına asılmışlar.
Ey aşk,
Pâdişâhım sensin!
Benim için bir darağacı kur;
Asılmamış kandil,
Evi ışıtmaz. Erlere yapışan kişinin
Ayağının toprağıyım,
kimyâya sarılan bakıra kulum ben!
Hz.MEVLÂNÂ