Batı’da Adâlet

0
42

Eski Alman Hukuk sistemine göre hâkim, elinde asâsı ile ve güneş batıncaya veya duruşmalar bitinceye kadar kımıldamadan oturmak zorunda idi. O dönemin yargı usulü kitapları, yargıcın “kızgın bir aslan gibi hâkim kürsüsüne kurulup, sağ ayağını sol ayağının üzerine atarak hareketsiz durmasını” emrediyordu. Eğer hâkim ayağa kalkar ve aşasını elinden bırakırsa, o mahkeme, yetkisini kaybetmiş olurdu.

*

Hâkimin verdiği idam kararlarının, güneş batmadan önce uygulanması gerekliydi. Suçlu idam edildiği sırada hâkimler çevrede oturup, mahkemenin yorgunluğunu gidermek üzere yiyip içmekle zaman geçirirlerdi.

*

Beynelmilel Kriminal Cemiyeti’nin 1909 yılı toplantısında, Almanya’da bir yılda polis tarafından 10 milyon kişinin cezalandırıldığı tesbit edilmiştir. Yâni cezâlandırılma yaşındaki her dört Alman’dan bir tânesi devletin şefkatli(!) eliyle tanışmıştı.