Bayram Olur

0
235

Mevlâ bizi afvede

Gör ne güzel ıyd olur

Cürm ü hatalar gide

Bayram o bayram olur

Merhamet ede Rahîm

Dermanı ver Hakîm

Lûtfede lûtf-i Kadîm

Bayram o bayram olur

Feyz-i mehabbet-i Hak

Nur-i hidâyet siyak

Cennet-i â’lâ durak

Bayram o bayram olur

Hakk’ı seven merd-i şîr

Kalbi olur müstenîr…

Allah ola destigîr

Bayram o bayram olur

Merhametin kânıdır

Afv ü kerem şânıdır

Hep ânın ihsânıdır

Bayram o bayram olur

El tuta kitâbını

Dil tuta hitâbını

Can tuta şitâbını

Bayram o bayram olur

Mevlâ’yı candan seven

Rıza-yı Hakk’a even

Lüft-i Hüdâ’ya güven

Bayram o bayram olur

Hakk’ı seven dîl ü cân

Aşkı eden heyecân

Feth ola bâb-ı cinân

Bayram o bayram olur

Bahr-i keremden Hüdâ

Gark eden nûr-i Hüdâ

Afv ola bây u gedâ

Bayram o bayram olur

Ganîler ede kerem

Ref’ ola derd-i verem

Sahî ola muhterem

Bayram o bayram olur

Nûr-i hidayet dola

Dilde hidayet bula

Nâsırın Allah ola

Bayram o bayram olur

Tevhîd ede zevk ile

Hakk’ı seve şevk ile

Tasdîk inerse dile

Bayram o bayram olur

Dilde ki Rahmân olur

Dertlere dermân olur

zâde fermân olur

Bayram o bayram olur

Lutfî’ye lutf u kerem

Dâhil-i bâb-ı harem

Dâima Allah direm

Bayram o bayram olur

ALVARLI EFE HAZRETLERİ‹ [v.1956]

(Muhammed Lütfi Efendi)

CEVAP VER

Yorumunuzu girin
Lütfen isminizi girin