Ben Ben İsem

0
264

HİCAZ İLÂHİ
“Ben ben isem”

GÜFTE : Hz. Ken’an RİFÂÎ
BESTE : R. T. UĞUREL

Ben ben isem,canda değil
Ben sen isem,tende değil

Sen ben isen,ten cân olur
Can ten olur,bende değil

Hâsılı benden çıkıver,
Benliği vîrân ediver

Canda beni ister isen,
Benliği at,cân alıver

İlâhiyât-ı Ken’ân, ilâhî ve manzûmeler,İst.2013