Bir Kez Yüzün Gören Kişi

0
401

Bir kez yüzün gören kişi ömrünce hiç unutmaya
Tesbihi sensin dilinde artık nesne eyitmeye

Taata duran zahiddir gözleri seni gorurse
Tesbihini unutup ol ayruk secde de etmeye

Ağzına şeker aluban gözleri sana tuş olan
Unuda ol şekerini ayruk çiğneyip yutmaya

Ben seni sevdiğim için eğer baha derler ise
İki cihan mülkin verem dahı bahası yetmeye

İki cihan dopdolu bağ u bostan’ olursa
Senin kokundan iyi gül bostan içinde bitmeye

Gül ü reyhanın kokusu aşıklara ma’şuk yeter
Aşık olanın ma’şuku hergiz önünden gitmeye

İsrafil surun uncak mahlukat duru gelicek
Senin ününden artık hiç kulağım işitmeye

Zühre yere inübeni sazın nüvaht eyler ise
Aşıkın işreti sensiz gözü ol yana gitmeye

Ne iderler hanümanı ya sensiz iki cihanı
İki cihan feda sana kimesne güman tutmaya

Sekiz uçmağın hürisi eğer bezenip geleler
Senin sevginden özgeyi gönlüm hiç kabul etmeye

Bu· dünyada ne ola kim ahrette ol almaya
HÜr ile gılman gelicek aşık elin uzatmaya

Yunus seni seveliden beşaret oldu canına
Her dem yeni dirliktedir hergiz ömrün eksitmeye

Taat (a) : İbadet
Zahid (a) : Zühd, sahibi, sofu
Tuş olmak : Rastlamak
Reyhan (a) : Fesleğen
ReSûr(a) : İsrafilin borusu, hi­sar
Mahlûkat (a) : Yaratıklar
Ün : Ses, bağırmak, şöhret
Ziihre (a) : Göğün 7. katın­daki yıldız
Niivaht etmek (f) : Çalgı çal­mak
İşret : Yiyip içip eğlenmek
Haniiman (f) : Ev bark
Güman (f) : Şüphe, zan
Huri (f) : Cennet kızı
Özge : Başka, ayrı
Gılman (f) : Cennetteki hizmetkarlar
Beşâret(a) : Müjde