Bir Kişiye Söyle Sözü – Yunus Emre

1
410

Bir kişiye söyle sözü kim ma’niden haberi var
Bir kişiye ver gönlünü canında aşk eseri var

Şunun kim taşı hoş-durur bilin kim içi boş-durur
Dün gün öten baykuş-durur sanma bütün divarı var

Bir devlengiç yuva yapar yürür ilden yavru kapar
Doğan ileyinden sapar zir’elinde murdarı var

Yoktur doğanla birliği ve Hakk’ alayık dirliği
Şol kişiden um erliği onun safa nazarı var

Sûret ile çoktur âdem değmesinde yoktur kadem
Evvel âhır ol piş-kadem Muhammed din serveri var,

Erenler yoludur meşe meşe kolaydır kolmaşa
Meşe olan yerde paşa harâmi çok Anter’i var

Şeyh u danişmend ü veli cümlesi birdir er yolu
Yunustur dervişler kulu Taptuk gibi serveri var

Yunus Emre

Anter: Hz. Ali’nin öldürdüğü rivâyet edilen bir kişi
Danişmend (f): Bilgin
DevIengiç: Çaylak
İIey: Çevre, etraf
DirIik: Hayat, .yaşayış, geçim
Kadem (al.: Ayak, hayır ve bereket
Piş-kadem (f): Önde giden, kendisine uyulan
Server (f): Başkan, reis