Birlik

1
231

“AKLI, Muhammed Mustafâ’nın önüne kurbân et; Hasbiyallah de ki: kula Allah yeter!”

“Esâsen Allah’ın birliği, dünyâdaki birçok işde de kendini göstermektedir. Meselâ: Mecûsîler,(İki Tanrı vardır, biri iyiyi, öbürü kötüyü yaratır) diyorlar. Şimdi sen kötülüksüz bir iyilik göster ki; biz de kötülüğü ve iyiliği yaratan iki Tanrı olduğunu îtiraf edelim. Bu imkânsızdır. Zîra iyilik ve kötülük birbirinden ayrı olarak düşünülemez. İyinin olabilmesi, kötünün varlığına bağlıdır. Soğuk olmasa sıcak olmaz. O hâlde bunlar birbirinden bağımsız şeyler değillerdir ki yaratanları iki ayrı Tanrı olsun.”(Fîhi Mâ Fîh)

Hz.MEVLÂNÂ